Vi har tagit ett uppehåll med spelandet.  
Updated 2019-05-16.